Obchodné podmienky

Spôsob objednania

Tovar je možné objednať na e-shope, telefonicky alebo e-mailom.
Telefón : +421902 209 200
Email: vivacosk.eshop@gmail.com

Pri telefonickej zľave Vám poskytneme zľavu 5 % na sortiment, zľava sa nevzťahuje na prepravné a nekombinuje sa s uplatnením kupónu na zľavu.

Spôsob platenia 


V našom obchode môžete platiť za svoje objednávky:

HOTOVOSŤOU V PRÍPADE OSOBNÉHO ODBERU (zadarmo)
DOBIERKOU/PLATBA U KURIÉRA KARTOU (1,40 €) - u kuriéra v hotovosti alebo platobnou kartou

ONLINE PLATBOU - platobná brána COMGATE (ZADARMO) - platobnou kartou VISA a MASTERCARD alebo prevodom na účet podľa pokynov.

cg 

UPLATNENIE POUKÁŽKY BENEFIT PLUS
Môžete u nás využiť aj zamestnaneckú poukážku Benefit Plus - zvolíte si platbu dobierkou alebo online a do poznámky uvediete "platba cez Benefit Plus". V ponuke stránky Benefit Plus si nájdete náš e-shop, vyberiete si tovar, a vystavíte si vo výške objednávky benefitový poukaz, ktorým bude Vaša objednávka zaplatená.

bfpCena prepravného a dodacie podmienky pre SR 

Pri každom nákupe nad 60 € je prepravné zadarmo! Pokiaľ hodnota nákupu (hodnota výrobkov) nedosiahne 60 €, je účtované prepravné v sume od 3,20 do 5,20 € podľa vlastného výberu prepravnej spoločnosti. Akcia na prepravné neplatí pri objednávkach cez zľavový portál (zlavadna,zlavomat). Možnosť osobného odberu na prevádzke VIVACO-SK Kľače 151 013 19 v pracovné dni 7.30-15.00hod po tel dohode 0902209200. Platba možná len v hotovosti. O pripravení objednávky k odberu Vás budeme informovať emailom.
Vašu objednávku väčšinou expedujeme do 24 hodín od obdržania potvrdenia objednávky (v pracovné dni), o odoslaní Vás informujeme e-mailom alebo SMS. Doba doručenia sa u jednotlivých prepravných spoločnostiach líši, väčšinou však doručujú do 2 pracovných dní. Najneskôr odosielame do 7 dní od prijatia objednávky. Pre informácie o Vašej zásielke nás kontaktujte na 0902 209 200 alebo e-mailom vivacosk.eshop@gmail.com Balík si pri prevzatí starostlivo skontrolujte či nie je poškodený (potrhaný obal, vytečený výrobok...), v prípade, že áno, balík nepreberajte a vráťte po kuriérovi späť. Pokiaľ zistíte poškodenie po rozbalení zásielky, kontaktujte nás, vyriešime reklamáciu čo najskôr.


Objednávka na firmu 

Objednávkam vytvoreným na IČO poskytujeme automaticky zľavu 20% zo základnej ceny produktov, nevzťahuje sa na položky v zľave a k týmto objednávkam neposkytujeme darček mesiaca. Zľavu vám uplatníme až pri fakturácii, teda ak zaplatíte objednávku ONLINE, po vystavení faktúry Vám rozdiel vrátime na účet. Ak máte záujem o MO alebo VO spoluprácu, kontaktujte nás prosím na 0917 646 503, kde Vám poskytneme informácie o spolupráci, prípadne Vás odporučíme na obchodného zástupcu podľa Vašej oblasti.


 

Uplatnenie kupónu na zľavu 

Kupón môžete uplatniť na jednu Vašu ďalšiu objednávku na www.vivaco.sk v minimálnej hodnote 40 € alebo 30 €. Kód a jeho platnosť je uvedená na kupóne.  Pre uplatnenie je nutné, aby ste pri uplatnení kupónu v objednávke v košíku zadali do políčka "Zľavový kód" kód, ktorý sme Vám zaslali s kupónom, zľava sa Vám zobrazí priamo v košíku po zakliknutí políčka "Použiť".
Alebo v  3. kroku objednávky vložiť do poznámky, v tom prípade zľava bude uplatnená až pri fakturácii, rovnako aj v prípade telefonickej objednávky, kde je treba kód nahlásiť. Platnosť kupónu je obmedzená.

Uplatnenie kupónu na zľavu za telefonickú objednávku 5 % nie je možné kombinovať. Na jednu objednávku je možné uplatniť len jeden kupón. Kupón nie je možné uplatniť pri objednávke cez zľavový portál. 


Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je VIVACO-SK, s. r. o. so sídlom Ďurčiná 356, 01501 Ďurčiná, IČO 44422814 zapísaná v OR OS v Žiline odd Sro vl. Č. 50244/L (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Email: vivacosk@gmail.com alebo vivacosk.eshop@gmail.com
Telefón:  0917646503, 0902 209 200
Poštová adresa: VIVACO-SK, s. r. o. Kľače 151, 013 19 Kľače

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71 010 01 Žilina
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len"kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh predávajúceho dodať tovar prezentovaný v elektronickom obchode nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) v zmysle ustanovenia § 43a Občianskeho zákonníka a predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto výrobku. Prezentácia výrobku v elektronickom obchode je iba informatívneho charakteru. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára umiestneného na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zasiela návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“) alebo telefonickou objednávkou osobne.

2.2. Pred uskutočnením objednávky má kupujúci ešte možnosť vrátiť sa do objednávkového formulára, kde môže kontrolovať a meniť už vyplnené údaje. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „akceptácia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Akceptácia objednávky je akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, že objednávka kupujúceho bola expedovaná/odoslaná.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej podobe kupujúcemu. Predávajúci splní povinnosť vydať kupujúcemu bezprostredne po uzavretí kúpnej zmluvy jedno jej vyhotovenie tým, že e-mailom doručí kupujúcemu akceptáciu jeho objednávky spolu s priloženými všeobecnými obchodnými podmienkami, s ktorých obsahom vyjadril kupujúci súhlas už pri vykonávaní objednávky v elektronickom obchode. Kúpna zmluva a všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku a kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny

Spôsob objednania

Tovar možno objednať aj telefonicky alebo e-mailom.

Telefónna linka: 0902 209 200
Email: vivacosk.eshop@gmail.com

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vzorov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 7 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Dodanie tovaru sa uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky.

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať zásielku.

5.7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.9. Spôsoby platieb a doručenia:
 A: V hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravnej spoločnosti (k hodnote objednávky Vám bude pripočítaná suma 1,40 €). 
Tovar Vám bude poslaný prostredníctvom zásielkovej služby SLOVAK PARCEL SERVICE (UPS) alebo GLS podľa Vášho výberu. Prepravné je úplne ZADARMO pri každom nákupe nad 60 €. Pokiaľ hodnota nákupu nedosiahne 60 €, je pripočítané prepravné pre doručenie kuriérom na adresu vo výške 4,90 alebo 5,20 € podľa Vášho výberu prepravnej spoločnosti.
 

Ak si vyberiete ako spôsob dopravy službu balíkovo (3,20 €), zásielka bude doručená na Vami vybrané odberné miesto alebo alzabox. Na odbernom mieste je možné platiť len v hotovosti, pri alzaboxoch prostredníctvom platobného odkazu, ktorý Vám zašle prepravná spoločnosť v procese doručovania.

Ak si vyberiete ako spôsob dopravy službu Packeta (3,20 €), zásielka bude doručená na Vami vybrané odberné miesto alebo Z-box. Na odbernom mieste je možné platiť v hotovosti alebo platobnou kartou (podľa možností odberného miesta - uvidíte pri výbere) alebo v mobilnej aplikácii Packeta. Pri výdaji zo Z-boxov prostredníctovm mobilnej aplikácie Packeta.


ZÁSIELKOVA SLUŽBA VÁS BUDE KONTAKTOVAŤ PRED DORUČENÍM ZÁSIELKY. V prípade, že Vás zamestnanec (vodič) zásielkovej služby nezastihne na uvedenej adrese, kontaktuje Vás na uvedenom tel. čísle a dohovorí si NÁHRADNÝ TERMÍN dodania zásielky. Zásielku je možné dodať i na inú adresu ako je adresa trvalého bydliska (napr.do zamestnania a. p.) Zásielky dodávame obyčajne do 3 dní, najneskôr do týždňa od nasledujúceho dňa obdržania objednávky. Pokiaľ sa stane, že zásielka je doručená neskôr než v určenom termíne, informujte sa o doručení zásielky na tel. čísle 0917 646 503 alebo 0902 209 200. 


B: Online - platobnou bránou COMGATE (zadarmo) -  platobnou kartou mastercard alebo visa, bankovým prevodom v banke podľa výberu

C: V hotovosti – pri osobnom odbere6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") pri prevzatí tovaru alebo vopred pri výbere spôsobu platby online.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.3. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

7. 2. Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vlastníctvom spoločnosti a kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie, ARS)

8.0. Poškodený tovar sa vymení kus za kus. Pokiaľ tovar nie je v daný moment na sklade, bude kupujúcemu v najkratšom možnom termíne objednaný alebo mu bude umožnený výber iného tovaru v rovnakej hodnote.

8.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku  na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.

8.7. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho.

8.8. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

8.9. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.10. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom ) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. posúdenie tovaru“).

8.11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.12. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • neodborným zásahom

8.13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.14. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

8.15. V prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.


9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na vivacosk.eshop@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa/consumers/odr/index en.htm

.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


 

10. Cookies 

10.1. Za účelom lepšieho prispôsobenia užívateľským potrebám používa predávajúci na prevádzku e-shopu tzv cookies – malé textové súbory, ktoré sú pri návšteve e-shopu uložené v počítači návštevníka e-shopu pre uchovávanie a príležitostné sledovanie pohybov návštevníka v e-shope. Zakliknutím informácie o používaní cookies na úvodnej stránke e-shopu návštevník súhlasí s používaním cookies. Bližšie informácie o cookies si môže návštevník prečítať na odkaze nachádzajúcom sa hneď vedľa zakliknutia. Návštevník nemusí súhlasiť s používaním cookies, v takom prípade však predávajúci nemôže zaručiť plnú funkčnosť e-shopu.


Cookies  súbory, ktoré využívame k zlepšeniu komfortu nakupovania:

Facebook Pixel a cookies:

1.     Sleduje aktivitu návštevníkov webu
2.     Návštevníkov identifikuje medzi používateľmi Facebook
3.     Na základe aktivity užívateľom zobrazujeme ďalšie relevantné reklamy
4.     Zásady používania Facebook cookies:
 https://www.facebook.com/policies/cookies

Google AdWords:

1.   Reklamný systém ukladá návštevníkom nášho  webu súbory cookies
2.   Vďaka tomu Vám môžeme zobrazovať relevantú personalizovanú reklamu
3.   Zásady ochrany osobných údajov Google, Inc:
https://policies.google.com/privacy


11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

11.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.

11.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru obchode. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

11.3. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu VIVACO-SK, s. r. o. Kľače 151, 013 19 Kľače. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu (kliknutím sem:  Formulář SK)

11.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je pri odstúpení od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar na adresu VIVACO-SK, s. r. o. Kľače 151, 013 19 Kľače. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

11.5. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

11.6. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená platbou na účet kupujúceho a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

11.7. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

11.8 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie na vlastné náklady, pokiaľ sa nedohodnú inak.

11.9. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

12. Recenzie pri výrobkoch

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť pri výrobkoch recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno našej spoločnosti.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

13.2. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

13.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok či telefonického rozhovoru.

13.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

13.5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.