Čo znamenajú jednotlivé symboly na obaloch produktov?

Datum: 08.01.2015

Na obaloch našich produktov nájdete hneď niekoľko symbolov. Čo o produkte tieto piktogramy hovoria?

Image 0
Tidyman
Panáčik s košom predstavuje doporučený spôsob likvidácie obalu, teda že použitý obal máme vyhodiť do príslušnej nádoby na odpad.

Image 1
PAO (Period After Opening)
Otvorený kelímok značí minimálnu trvanlivosť výrobku. Pokiaľ je na kelímku napr. 6M, znamená to, že je trvanlivosť výrobku 6 mesiacov od prvého otvorenia výrobku.

Image 2
International Universal Recycling Codes
Symbol, ktorý označuje recyklovaný obal. Vo vnútri môže byť číslo alebo písmena, či značí materiál, z ktorého je obal vytvorený.

HDPE alebo PE-HP alebo číselný kód 2 označuje polyethylen, tento obal vyhadzujeme do kontajnera na plasty.
PP alebo číselný kód 5 označuje polypropylen, tento obal vyhadzujeme do kontajnera na plasty.
PAP alebo číselný kód 20-39 označuje papier, tento obal vyhadzujeme do kontajnera na papier.

Image 3 
Green dot
Značka Zelený bod je ochrannou známkou, ktorá označuje, že za tento obal bol uhradený finančný prípravok organizácii zaisťujúci spätný odber a recykláciu obalu v súlade so Smernicou ES 94/62. Symbol nemusí byť farebný.

Potrebujete poradiť?
Môžete zavolať alebo využiť online chat vpravo  dole.
+421 902 209 200


Nájdete nás na Facebooku