Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti VIVACO-SK, s. r. o.
Ďurčiná 356
015 01 ĎURČINÁ  
mapa sk
Tel.:
Tel.:
E-mail:
Web:
0917 646 503
0902 209 200
vivacosk@gmail.com
www.vivaco.sk
 
IČO:
DIČ:

IČ DPH:
44422814
2022687524
SK2022687524
OR OS v Žiline odd.Sro vl.č.50244/L
Banka:
SWIFT:

Čislo účtu:
IBAN:
Tatra banka,a.s.
TATRSKBX
2624789424/1100
SK13 1100 0000 0026 2478 9424

Sklad a distribúcia
VIVACO-SK, s.r.o
Kľače 151 
013 19 Kľače

Pre objednávky:  
Tel.:

E-mail:
0902 209 200

vivacosk.eshop@gmail.com