Co znamenají jednotlivé symboly na obalech produktů?

Datum: 14.01.2015

Na obalech našich produktů naleznete hned několik symbolů. Co o produktu tyto piktogramy říkají?

Image 1 Tidyman
Panáček s košem představuje doporučený způsob likvidace obalu, tedy že použitý obal máme vyhodit do příslušné nádoby na odpad. 
 

Image 2 PAO (Period After Opening)
Otevřený kelímek značí minimální trvanlivost výrobku. Pokud je na kelímku například 6M,  znamená to, že je trvanlivost výrobku 6 měsíců od prvního otevření výrobku.


Image 3 International Universal Recycling Codes
Symbol, který značí recyklovaný obal. Uvnitř může být číslo nebo písmena, což značí materiál, ze kterého je obal vytvořen.

HDPE nebo také PE-HD nebo číselný kód 2 značí polyethylen, takovýto obal vyhazujeme do kontejneru na plasty.
PP nebo číselný kód 5 značí polypropylen, takovýto obal vyhazujeme do kontejneru na plasty.
PAP nebo číselný kód 20-39 značí papír, takovýto obal vyhazujeme do kontejneru na papír.


Image 4 Green dot
Značka Zelený bod je ochrannou známkou, která značí, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a recyklaci obalu v souladu se Směrnicí ES 94/62. Symbol nemusí být vyobrazený barevně.


Potřebujete poradit?
Využijte naši zákaznickou linku nebo zkuste náš online chat vpravo níže.
+420 585 423 783
+420 774 796 056


Najdete nás na Facebooku