Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku máte právo ve lhůtě do 14ti dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy a bez udání důvodu zakoupené zboží vrátit.
 

Jak to provést?

Pokud chcete této možnosti využít, musíte do 14ti dnů od převzetí toto zboží odeslat doporučeně zpět na adresu prodejny:

Vivaco s.r.o., Technologická 924/19, 779  00 Olomouc

Zboží musí být v původním obalu, kompletní a nepoškozené, včetně kopie daňového dokladu (faktury). K odstoupení od smlouvy můžete využít písemné žádosti, kterou přiložíte k vracenému zboží, nebo nám můžete žádost odeslat elektronicky na e-mailovou adresu vivacoweb@seznam.cz. Pro odstoupení můžete využít i vzorového formuláře, který si stáhněte, vytiskněte a vyplňte potřebné údaje.

Peníze za zboží Vám vrátíme včetně poštovného a balného nejpozději do 14ti dnů od data odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží zpět prodejci hradí v plné výši kupující. Náležitosti odstoupení od smlouvy

  • Specifikace smlouvy - číslo objednávky, číslo daňového dokladu, název a kód vraceného zboží, datum objednání a datum obdržení zboží
  • Vaše osobní údaje - jméno a příjmení, adresa, kontaktní e-mail a telefonní číslo
  • Cena - způsob, jakým byla kupní cena uhrazena; navrhněte i způsob, jakým chcete peníze vrátit
  • Datum a podpis